• JAZZ ON RHYTHM & RELAX
 • JAZZ ON RHYTHM & RELAX
รายละเอียด:
DISC 1 
1.อยากอยู่ตรงนี้
2.ไม่ต้องมีคำบรรยาย
3.เลือกได้ไหม
4.อดใจไม่ไหว
5.ชาวนากับงูเห่า
6.ดอกไม้ที่ทำตก
7.อยากดีกว่านี้
8.ผิดไหมที่รักเธอ
9.แทนใจ
250.00.- / 239.00.-
ราคาพิเศษ: 229.00.-
จัดส่งภายใน: จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน


 • ข้อมูลจำเพาะ
 • Studio :

  GMM Grammy

  Distributor :

  GMM Grammy

  Made In :

  Thailand

  Disc :

  2
 • รายละเอียด
 • DISC 1 
  1.อยากอยู่ตรงนี้
  2.ไม่ต้องมีคำบรรยาย
  3.เลือกได้ไหม
  4.อดใจไม่ไหว
  5.ชาวนากับงูเห่า
  6.ดอกไม้ที่ทำตก
  7.อยากดีกว่านี้
  8.ผิดไหมที่รักเธอ
  9.แทนใจ
  10.พูดไม่ออก
  11.ฉันขอโทษ
  12.ปราสาททราย

  DISC 2 
  1.ไม่มีใครรู้
  2.หยุดไม่ได้..ขาดใจ
  3.คิดถึง
  4.ใจน้อย
  5.คนไม่เข้าตา
  6.ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน
  7.กล้าพอไหม
  8.รออยู่ตรงนี้
  9.ก้อนหินก้อนนั้น
  10.ความเจ็บปวด
  11.จากนี้..ไม่จาก
  12.เรื่องบนเตียง