Coming Soon In VINYL
In Category:
  • 1.
    24487/LP.png
    CAP ภูมิใจเสนอ 2 ผลงานเพลงไทยคุณภาพ ที่ได้รับการยอมรับจากนักฟัง โดดเด่นทั้งในด้านบทเพลง และการบันทึกเสียง "ครั้งแรก" ในรูปแบบแผ่นเสียงของทั้ง 2 อัลบั้ม ผลิตในรูปแบบแผ่นเสียง 180 แกรม เนื้อไวนิลบริสุทธิ์ จากประเทศญี่ปุ่น
    5,996.00.- / 4,500.00.-
    วางจำหน่าย : 31 มีนาคม 2560
Page: 1